Marek Klimczyk: czakra Gardła – VISHUDDHA

Czakra gardłowa jest siedzibą niższego, czyli praktycznego, umysłu oraz jest wyższym ośrodkiem tworzenia. Poprzez tę czakrę komunikujemy się, wyrażamy siebie. Łączy ona górne czakry z dolnymi, jest pomostem pomiędzy myśleniem, a czuciem. Rozwinięta czakra gardła daje zdolność samorefleksji i zrozumienia, że wszystkie rzeczy i zdarzenia niosą jakąś wieść.

VISHUDDHA, zlokalizowana na szyi, tuż nad dołkiem międzyobojczykowym. Związana z jamą ustną, krtanią, tchawicą, gruczołem tarczycy, układem limfatycznym, uszami, ośrodkiem mowy.

 • Wpływa na komunikację, twórczość, emocje. Nadmiar energii powoduje gadatliwość, zadufanie w sobie. Niedobór energii to problemy z mówieniem, brak cierpliwości słuchania innych. Wyższy rozwój tej czakry rozwija jasnosłyszenie – słyszenie swojego wewnętrznego głosu. Czakra piąta jest połączona z czakrą drugą – sakralną.
 • Pierwsze wrota do Pustki Buddy.
 • Pełne otwarcie to spontaniczność, łatwość kontaktu, otwartość, lekkość, delikatność, swoboda, wolność, lojalność, radość, światłość, czystość
 • Czakra gardła użycza w świecie astralnym zdolności, będącej odpowiednikiem słuchu w świecie fizycznym.
 • Podstawową potrzebą czakry gardła jest znalezienie własnego, prawdziwego głosu i przemawianie tym głosem. Oczywiście nie chodzi o głos w sensie fizycznym, lecz stanowisko, z punktu widzenia którego przemawiamy do świata. Musimy być gotowi do zakwestionowania wszystkiego, w co dotychczas wierzyliśmy, aby znaleźć swój autentyczny głos. Być może w końcu wiele z tych prawd i tak zaakceptujemy, ale najpierw musimy poddać je weryfikacji, aby mieć pewność, że to nasze prawdy. Gdybyśmy tego nie przeprowadzili, to narzucilibyśmy sobie sami opinie innych, choć moglibyśmy nie zdawać sobie z tego sprawy, uważając, iż jesteśmy tolerancyjni.
 • Manipulowanie prawdą jest możliwe tylko przy jednoczesnym lęku wobec własnej mocy.
 • Czakra piąta, inaczej czakra gardła, to miejsce najważniejsze, po­nieważ właśnie stąd czerpiesz twórczą moc mowy, pozwalającą wyrazić i wprowadzić w życie myśli i emocje. W tym ośrodku uczysz się lekcji dotyczącej mocy słów – poprzez wypowiadanie prawdy i wyrażanie swych pomysłów i idei.
 • Dla utrzymania otwarcia tej czakry ważne jest rozluźnienie i swobodna pozycja dolnej szczęki, co ułatwia przepływ pełnego wdzięku strumienia komunikacji. Zaciśnięta szczęka oznacza ukrytą potrzebę kontroli naturalnego strumienia ekspresji.
 • Kluczem do czakry gardła jest oddech. Koncentracja uwagi na kolejnych czakrach i miaro­wy oddech połączony ze wsłuchaniem się w dźwięk „wiatru w jaskini” w tyle gardła otworzy twoje czakry na o wiele większą świadomość postrzegawczą.
 • Lekcje piątej czakry mówią o uwolnieniu się od wątpliwości i wewnętrznych zmartwień związanych z potencjalną krytyką czy potępie­niem za otwarte wypowiedzenie swojego zdania. Manipulować prawdą można tylko wtedy, gdy sami boicie się swojej własnej mocy

  CZAKRA GARDŁA

 • Znajduje się pośrodku gardła. Jest ośrodkiem niższe­go, praktycznego umysłu. Używa się go, gdy potrzebne są szczegółowe, dokładne działania przy takich aktywnościach, jak studiowanie, planowanie, malowanie.
 • Cza­kra gardła jest także ośrodkiem tworzenia na wyższym poziomie, w przeciwieństwie do czakry sakralnej, będą­cej ośrodkiem „fizycznego” tworzenia, czyli prokreacji. Kiedy czakra gardła jest bardzo silna i aktywna, czakra sakralna też jest pobudzona. To dlatego artyści i w ogó­le ludzie twórczy mają silny popęd seksualny. Jednak energię płciową można usubtelnić, kierując ją wyżej, do czakry gardła.
 • Czakra sakralna jest ściśle związana z czakrą gard­ła, wyższym ośrodkiem kreatywności. Wielu artystów, dobrych polityków i biznesmenów ma silnie rozwinięte obie te czakry, dlatego nierzadko nawiązują oni liczne romanse. Niemożliwe jest, aby ktoś bardzo twórczy miał niedostatecznie pobudzoną czakrę sakralną, a więc był impotentem czy człowiekiem oziębłym. Aby czakra gard­ła była bardzo aktywna, pobudzona musi być także cza­kra sakralna. Jednak niekoniecznie na odwrót. Pobu­dzona czakra sakralna nie oznacza, iż czakra gardła jest równie aktywna.
 • Gdy człowiek często się martwi, jego czakra gardła jest zbyt pobudzona. Przejawia się to w postaci nad­miernej skrupulatności myślenia. Jakie czakry trzeba zatem leczyć, aby uwolnić pacjenta od zmartwień Cza­kry gardła i splotu słonecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *