Marek Klimczyk: Niemen o wegetarianiźmie

Opublikowano: 21 Cze 2018

„We wstępie do książki kucharskiej zawierającej przepisy na potrawy wegetariańskie nie sposób pominąć idei samego wegetarianizmu, dlatego też chciałbym podzielić się moimi osobistymi refleksjami na ten właśnie temat. Uważam, że wegetarianizm jest jedynym rozwiązaniem przynajmniej dla naszej strefy klimatycznej. Ma ogromne znaczenie z punktu widzenia ekonomii. Pomyślmy: najpierw wytwarza się pożywienie roślinne, potem przeznacza na paszę dla zwierząt hodowlanych na mięso, mięso z kolei zjadają ludzie. W porównaniu z produkcją żywności wegetariańskiej jest to proces powtórnie kosztowny.
WIĘCEJ